ԱՂՈԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒՑ

Որ ըստ ամենայն միտս անցանես, զխաղաղութիւն քո տուր մեզ

հանապազ, զքեզ աղաչեմք:

(Դու, որ բոլոր մտքերն ես քննում, Քո խաղաղությունը տուր մեզ

տևաբար, աղաչում ենք Քեզ):

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s