ԱՂՈԹՔ ԵԿԵՂԵՑՈՒՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒՑ

Թագաւոր երկնաւոր, զեկեղեցի քո անշա′րժ պահեա եւ

զերկրպագուս անուանդ քում՝ պահեա ի խաղաղութեան: Ամէն:

(Երկնավոր Թագավոր, Քո Եկեղեցին անսասան պահիր, և  Քեզ

երկրպագողներին՝ խաղաղության մեջ:Ամեն):

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s