ԱՂՈԹՔ ՀԱՑ ՈՒՏԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս, որ պատրաստեալ

է մեզ ի Տեառնէ: Օրհնեալ է Տէր ի պարգեւս իւր: Ամէն:

(Խաղաղությամբ վայելենք այս կերակուրները, որ Տերը

պատրաստել է մեզ համար:Օրհնյալ լինի Տերն՝ իր պարգևների

համար: Ամեն):

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s