ԱՂՈԹՔ ՀԱՑ ՈՒՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ

 

Փառք կերակրողին տիեզերաց, որ զմեզ կերակրեաց եւ լիացոյց:

Նմա փառք յաւիտեանս: Ամէն:

(Փառք տիեզերքը կերակրողին, որ մեզ կերակրեց և հագեցրեց:

Նրան փառք հավիտյան: Ամեն):

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s