ԱՂՈԹՔ ՈՐԵՎԷ ՄՏԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿՍԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

Իմաստութիւն Հօր՝ Յիսուս, տո՛ւր ինձ իմաստութիւն, զբարիս

խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ. ի չար

խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս: Եւ ողորմեա՛ քո

արարածոց եւ զիս բազմամեղիս: Ամէն:

(Դու` Հիսուս, Հոր իմաստությունը. Իմաստություն տուր ինձ, որ

բարի բաներ խորհեմ, խոսեմ և գործեմ Քո ներկայությամբ, ամեն

ժամ. չար խորհուրդներից, խոսքերից և գործերից փրկիր ինձ: Եվ

ողորմիր Քո արարածներին և ինձ` մեղքերի մեջ կորածիս:Ամեն):

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s