ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔ

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո:
Եկեսցէ արքայութիւն Քո.
Եղիցին կամք Քո.
որպէս յերկինս եւ յերկրի:
Զհաց մեր հանապազորդ
տու՛ր մեզ այսօր.
Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց:
Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի Քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամէն:

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s