ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ բացել ենք «Արևմտահայերենի ուսուցում» բաժինը:

Ինչպես գիտենք, արդի հայերենն այսօր աշխարհին ներկայանում է երկու գրական տարբերակներով՝ արևելահայ և արևմտահայ: Արևելահայերենը Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն է, համընդհանուր հաղորդակցման, մամուլի, ռադիոյի և հեռուստատեսության, թատրոնի և կինոյի, հանրակրթական և բարձրագույն դպրոցների լեզուն: Այն պետական հոգածության առարկա է և մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրված է լեզվաբանների կողմից:

Արևմտահայերենը Սփյուռքի հայության լեզուն է. նրանով են հաղորդակցվում աշխարհի չորս ծագերում ապաստանած հայերը: Սակայն եթե մինչև վերջին ժամանակներս Սփյուռքում արևելահայերենով էր հաղորդակցվում միայն Ւրանի հայությունը, ապա վերջին աշխարհաքաղաքական իրողությունների արդյունքում Հայաստանից արտագաղթած շուրջ երկու միլիոն մարդ ստվարացրեց արևելահայերեն խոսող սփյուռքահայերի թիվը:

Այս բաժնում ներկայացված է արևմտահայերենի լեզվական երևույթների նկարագրությունը: Բաժնի նյութերը պատրաստում է թեմի լրատվության բաժնի պատասխանատու Սիրան Սարգսյանը:

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

*  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

* ՄԱՍ 1

* ՄԱՍ 2

* ՄԱՍ 3

* ՄԱՍ 4

* ՄԱՍ 5

* ՄԱՍ 6

* ՄԱՍ 7

* ՄԱՍ 8