Հոկտեմբեր ….. Նոյեմբեր ….. Դեկտեմբեր…..

Հոկտեմբեր

 • 01.10. 2018թ. Դավիթ Դվնեցու և սուրբ վկաներ Ղամբեոսի և Ղամբեուհու հիշատակության օր
 • 02.10.2018թ. Սբ. Եվստաթեոսի և նրա կին Թեոփիստայի և երկու որդիների, Երմոնե և Նեքտարինե կույսերի հիշատակության օր
 • 04.10.2018թ. Սբ. Սահակ և Համազասպ Արծրունի իշխանների հիշատակության օր
 • 06.10.2018թ. Քրիստոսի 72 աշակերտների հիշատակության օր
 • 08.10.2018թ. Սբ. Փոկաս հայրապետի և առաքյալներին հետևող Երանոսի հիշատակության օր
 • 09.10. 2018թ. Թեկղի, Վառվառա և Պեղագեա Սբ. կույսերի հիշատակության օր
 • 11.10.2018թ. Պանդալեոն բժշկի, Երմողեա քահանայի և Եվպրաքսիա կույսի հիշատակության օր
 • 13.10. 2018թ. Սբ. թարգմանիչ Վարդապետների` Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու տոն
 • 15.10. 2018թ. Աղվանքի Սբ. Գրիգորիս կաթողիկոսի նշխարների գտնվելու, Թաթուլ և Վարոս, Թումաս, Անտոն, Կրոնիդես սուրբ հայրերի և յոթ խոտաճարակների, որոնք Իննակյ
 • 16.10.2018թ. Սբ. առաքյալներ Անանիայի, Մատաթիայի, Բառնաբասի, Փիլիպպոսի, Հովհաննեսի և Շիղայի` Սիղվանոսի հիշատակության օր
 • 18.10.2018թ. Սբ. Դիոնիսիոս Արիսպագացու, Տիմոթեոս և Տիտոս առաքյալների հիշատակության օր
 • 20.10.2018թ. Սուրբ Թեոդոս թագավորի և Եփեսոսի մանկանց հիշատակության օր
 • 20.10.2018թ. Սբ. Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս և Հովհաննես Ավետարանիչների հիշատակի տոն
 • 22.10.2018թ. Ղուկիանոս Հարյուրապետի, որ հավատաց Քրիստոսի խաչելությանը և Հովսեփ Աստվածահորը, Հովսեփ Արիմաթացու և Քրիստոսի բարեկամ Ղազարոսի ու նրա երկու
 • 23.10.2018թ. Սբ. Թեոդիտոն քահանայի, Զենոն, Մակար և Եվդոքսեա զինվորների և Ռամելասի հիշատակության օր
 • 25.10.2018թ. Սբ. Խարիթյանների, Արտեմեա, Քրիստափոր սուրբ վկաների և երկու կանանց` Կալինիկեի և Ակյուլինեի հիշատակության օր
 • 27.10.2018թ. Տասներկու Սբ. Վարդապետների հիշատակության օր
 • 28.10. 2018թ. Տոն Խաչի Գյուտի
 • 29.10.2018թ. Սբ. Անաստաս քահանայի, Վարոսի, Թեոդորիտի և նրա որդիների հիշատակության օր
 • 30.10. 2018թ. Սևերիանոս Սեբաստացու, Բաբելա Ծերունու և նրա ութսունչորս աշակերտների հիշատակության օր
 • 30.10.2018թ. Սամոսատում նահատակված Սբ. Հիպիրիքյանների հիշատակության օր

Նոյեմբեր

 • 01.11.2018թ.Հիշատակ Ս. Հովհան Ոսկեբերան Հայրապետի
 • 03.11. 2018թ. Տոն բոլոր սրբերի` հների և նորերի, հայտնիների և անհայտների
 • 03.11.2018թ.Ս.Ստեփանոս Հռոմի Հայրապետի, քահանաների, սարկավագների և մարդկանց հիշատակության օր
 • 05.11.2018թ.Ս.Ակիփսիմոս եպիսկոպոսի, Հովսեփ քահանայի, Այիթալա սարկավագի և Պղատոն վկայի հիշատակության օր
 • 06.11.2018թ.Ս. Մետրոփանոս, Աղեքսանդրոս և Պողոս Խոստովանող Ս.Հայրապետների և սուրբ նոտարներ Մարկիանոսի և Մարտիրոնի հիշատակության օր
 • 08.11.2018թ.Հրեշտակապետեր Գաբրիելի և Միքայելի և ողջ երկնային զորքի հիշատակության օր
 • 12.11.2018թ.Անտիոքի Ս. Մելիտոս Հայրապետի, Մինաս Եգիպտացու և մյուս Մելիտոս եպիսկոպոսի, Բուրաս քահանայի և Շինու սարկավագի հիշատակության օր
 • 13.11.2018թ.Հիշատակ Ս. Դեմետրիոս վկայի և Բասիլիսկոս քահանայի
 • 15.11. 2018թ.Ս. Գուրիասի, Սամունասի, Աբիբ սարկավագի, Ռոմանոս մենակյացի, Մանուկ խոստովանողի և Հյուսիքոս զինվորի հիշատակության օր
 • 17.11.2018թ.Հիշատակ Ս. Անդրեաս և Ս. Փիլիպպոս առաքյալների
 • 18.11.2018թ.Բարեկենդան Հիսնակաց Պահոց
 • 21.11.2018թ.Տոն Երեքամյա Ս. Աստվածածնի տաճարի ընծայման
 • 24.11. 2018թ.Ս. Գրիգոր և Նիկողայոս Սքանչելագործ Հայրապետների և Մյուռոն եպիսկոպոսի հիշատակության օր
 • 26.11. 2018թ.Ս. Հուլիանե և Վասիլուհի կույսերի հիշատակության օր
 • 27.11. 2018թ. Ս. Ղուկիանոս քահանայի, Տարագրոս, Պրոբոս և Անդրոնիկոս վկաների, և Ս. Պողոս առաքյալի աշակերտ Ոնեսիմոսի հիշատակության օր
 • 29.11. 2018թ. Ս. Կղեմես Հայրապետի և Բագարատ Տոռոմենա եպիսկոպոսի հիշատակության օր

Դեկտեմբեր

 • 01.12. 2018թ.Ս. Առաքյալների և մեր առաջին լուսավորիչներ Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի հիշատակության օր
 • 03.12. 2018թ.Հիշատակ Ս. Հակովկի և Ս. Իրավափառի
 • 03.12.2018թ.Ս.Գենարիոս եպիսկոպոսի և Մերկերիոս զինվորի հիշատակության օր
 • 04.12. 2018թ.Ս. Աբգար նախավկայի և Քրիստոսին հավատացող մեր անդրանիկ թագավորի հիշատակության օր
 • 06.12.2018թ.Եգիպտացի Ս. հայրերի` Պօղոսի, Պօղի…
 • 08.12.2018թ.Ս. Նիկողայոս Զմյուռնացի Սքանչելագործի
 • 09.12.2018թ.Բարեկենդան Ս. Հակոբի պահքի
 • 09.12.2018թ.Հղություն Ս. Աստվածածնի
 • 10.12.2018թ.Ս. Մինասի, Ս. Երմոգինեի, Ս. Գրաբոսի և կամավոր աղքատներ Հովհաննեսի և Աղեքսիանոսի հիշատակության օր
 • 10.12.2018թ.Պահք Ս. Հակոբ Մծբնա Հայրապետի
 • 11.12. 2018թ.Ս. Կոռնելիոս հարյուրապետի և Շմավոնի` Քրիստոսի ազգականի, որ խաչվեց Երուսաղեմում և Զմյուռնիայի Պողիկարպոս Հայրապետի և արևելքի սուրբ վկաների
 • 13.12.2018թ.Ս. Եվստրատիոսի, Օգսենտիոսի, Եվգենիոսի, Ովրեստեսի և Մարդարիոսի հիշատակության օր
 • 15.12.2018թ.Ս. Հակոբ Մծբնա Հայրապետի, Մարուգե ճգնավորի և Մելիտոս եպիսկոպոսի հիշատակության օր
 • 17.12. 2018թ.Ս. Հայրապետներ Իգնատիոսի, Ադդեի և Մարութա եպիսկոպոսի հիշատակության օր
 • 18.12.2018թ.Ս. Թեոպոմպոս եպիսկոպոսի, Թեովնաս վկայի և չորս զինվորների` Բասոսի, Եվսեբիոսի, Եվտիքեսի և Բասիլիդեսի հիշատակության օր
 • 20.12.2018թ.Տոն Ս. կույսերի` Ինդոսի, Դոմնայի, Գղերիկոս քահանայի և երկու բյուր նահատակների, որոնք այրվեցին նիկոմիդացիների եկեղեցում
 • 24.12.2018թ.Ս. Դավիթ մարգարեի և Հակոբոս Տյառնեղբայր առաքյալի հիշատակության օր
 • 25.12.2018թ.Ս. Ստեփանոս Նախավկայի և առաջին մարտիրոսի հիշատակության օր
 • 27.12.2018թ.Ս. Պետրոս և Պողոս առաքյալների հիշատակության օր
 • 29.12.2018թ.Բարեկենդան Սուրբ Ծննդեան պահոց
 • 29.12.2018թ.Ս. Որոտման Որդիների` Հակոբոս առաքյալի և Հովհաննես ավետարանչի հիշատակության օր
 • 29.12.2018թ.Ս. Ծննդյան պահք
 • 31.12.2018թ.Հիշատակ Ս. Բարսեղ հայրապետի, նրա եղբայր Գրիգոր Նյուսացու, Սեղբեստրոս Հռովմա հայրապետի եւ աբբայ Եփրեմ Խուրի Ասորու

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s