Հոկտեմբեր ….. Նոյեմբեր ….. Դեկտեմբեր…..

Հոկտեմբեր

  • 01.10.2017թ. Վարագա Սուրբ Խաչի տոն

  • 02.10 2017թ. Դավիթ Դվնեցու և սուրբ վկաներ Ղամբեոսի և Ղամբեուհու հիշատակության օր

  • 03.10.2017թ. Սբ. Եվստաթեոսի և նրա կին Թեոփիստայի և երկու որդիների, Երմոնե և Նեքտարինե կույսերի հիշատակության օր

  • 05.10.2017թ. Սբ. Սահակ և Համազասպ Արծրունի իշխանների հիշատակության օր

  •  07.10.2017թ. Քրիստոսի 72 աշակերտների հիշատակության օր

  • 09.10.2017թ. Սբ. Փոկաս հայրապետի և առաքյալներին հետևող Երանոսի հիշատակության օր

  • 10.10.2017թ. Թեկղի, Վառվառա և Պեղագեա Սբ. կույսերի հիշատակության օր

  • 12.10.2017թ. Պանդալեոն բժշկի, Երմողեա քահանայի և Եվպրաքսիա կույսի հիշատակության օր

  • 14.10.2017թ. Սբ. թարգմանիչ Վարդապետների` Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու տոն

  • 16.10.2017թ. Աղվանքի Սբ. Գրիգորիս կաթողիկոսի նշխարների գտնվելու, Թաթուլ և Վարոս, Թումաս, Անտոն, Կրոնիդես սուրբ հայրերի և յոթ խոտաճարակների, որոնք Իննակյ

  • 17.10.2017թ. Սբ. առաքյալներ Անանիայի, Մատաթիայի, Բառնաբասի, Փիլիպպոսի, Հովհաննեսի և Շիղայի` Սիղվանոսի հիշատակության օր

  • 19.10.2017թ. Սբ. Դիոնիսիոս Արիսպագացու, Տիմոթեոս և Տիտոս առաքյալների հիշատակության օր

  • 21.10.2017թ. Սբ. Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս և Հովհաննես Ավետարանիչների հիշատակի տոն

  • 23.10.2017թ. Ղուկիանոս Հարյուրապետի, որ հավատաց Քրիստոսի խաչելությանը և Հովսեփ Աստվածահորը, Հովսեփ Արիմաթացու և Քրիստոսի բարեկամ Ղազարոսի ու նրա երկու

  • 24.10.2017թ. Սբ. Թեոդիտոն քահանայի, Զենոն, Մակար և Եվդոքսեա զինվորների և Ռամելասի հիշատակության օր

  • 26.10.2017թ. Սբ. Խարիթյանների, Արտեմեա, Քրիստափոր սուրբ վկաների և երկու կանանց` Կալինիկեի և Ակյուլինեի հիշատակության օր

  • 28.10.2017թ. Տասներկու Սբ. Վարդապետների հիշատակության օր

  • 29.10.2017թ. Տոն Խաչի Գյուտի

  • 30.10.2017թ. Սբ. Անաստաս քահանայի, Վարոսի, Թեոդորիտի և նրա որդիների հիշատակության օր

  • 31.10.2017թ. Սևերիանոս Սեբաստացու, Բաբելա Ծերունու և նրա ութսունչորս աշակերտների հիշատակության օր

  • 31.10.2017թ. Սամոսատում նահատակված Սբ. Հիպիրիքյանների հիշատակության օր

Նոյեմբեր

  • 02.11.2017թ. Հիշատակ Ս. Հովհան Ոսկեբերան Հայրապետի

  • 04.11.2017թ. Տոն բոլոր սրբերի` հների և նորերի, հայտնիների և անհայտների

  • 06.11.2017թ. Ս.Ստեփանոս Հռոմի Հայրապետի, քահանաների, սարկավագների և մարդկանց հիշատակության օր

  • 07, 2017թ. Ս.Ակիփսիմոս եպիսկոպոսի, Հովսեփ քահանայի, Այիթալա սարկավագի և Պղատոն վկայի հիշատակության օր

  • 09.11.2017թ. Ս. Մետրոփանոս, Աղեքսանդրոս և Պողոս Խոստովանող Ս.Հայրապետների և սուրբ նոտարներ Մարկիանոսի և Մարտիրոնի հիշատակության օր

  • 11.11.2017թ. Հրեշտակապետեր Գաբրիելի և Միքայելի և ողջ երկնային զորքի հիշատակության օր

  • 13.11.2017թ. Անտիոքի Ս. Մելիտոս Հայրապետի, Մինաս Եգիպտացու և մյուս Մելիտոս եպիսկոպոսի, Բուրաս քահանայի և Շինու սարկավագի հիշատակության օր

  • 14.11.2017թ. Հիշատակ Ս. Դեմետրիոս վկայի և Բասիլիսկոս քահանայի

  • 16.11.2017թ. Ս. Գուրիասի, Սամունասի, Աբիբ սարկավագի, Ռոմանոս մենակյացի, Մանուկ խոստովանողի և Հյուսիքոս զինվորի հիշատակության օր

  • 18.11.2017թ. Հիշատակ Ս. Անդրեաս և Ս. Փիլիպպոս առաքյալների

  • 19.11.2017թ. Բարեկենդան Հիսնակաց Պահոց

  • 21.11.2017թ. Տոն Երեքամյա Ս. Աստվածածնի տաճարի ընծայման

  • 25.11.2017թ. Ս. Գրիգոր և Նիկողայոս Սքանչելագործ Հայրապետների և Մյուռոն եպիսկոպոսի հիշատակության օր

  • 25.11.2017թ. Ս. Նիկողայոս Զմյուռնացի Սքանչելագործի

  • 27.11.2017թ. Ս. Հուլիանե և Վասիլուհի կույսերի հիշատակության օր

  • 28.11.2017թ. Ս. Ղուկիանոս քահանայի, Տարագրոս, Պրոբոս և Անդրոնիկոս վկաների, և Ս. Պողոս առաքյալի աշակերտ Ոնեսիմոսի հիշատակության օր

  • 30.11.2017թ. Ս. Կղեմես Հայրապետի և Բագարատ Տոռոմենա եպիսկոպոսի հիշատակության օր

Դեկտեմբեր

  • 02.12.2017թ. Ս. Առաքյալների և մեր առաջին լուսավորիչներ Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի հիշատակության օր

  • 04.12.2017թ. Ս.Գենարիոս եպիսկոպոսի և Մերկերիոս զինվորի հիշատակության օր

  • 05.12.2017թ. Հիշատակ Ս. Հակովկի և Ս. Իրավափառի

  • 05.12.2017թ. Ս. Աբգար նախավկայի և Քրիստոսին հավատացող մեր անդրանիկ թագավորի հիշատակության օր

  • 07.12.2017թ. Եգիպտացի Ս. հայրերի` Պօղոսի, Պօղի…

  • 09.12.2017թ. Հղություն Ս. Աստվածածնի

  • 10.12.2017թ. Բարեկենդան Ս. Հակոբի պահքի

  • 11.12.2017թ. Ս. Մինասի, Ս. Երմոգինեի, Ս. Գրաբոսի և կամավոր աղքատներ Հովհաննեսի և Աղեքսիանոսի հիշատակության օր

  • 11.12.2017թ. Պահք Ս. Հակոբ Մծբնա Հայրապետի

  • 12.12.2017թ. Ս. Կոռնելիոս հարյուրապետի և Շմավոնի` Քրիստոսի ազգականի, որ խաչվեց Երուսաղեմում և Զմյուռնիայի Պողիկարպոս Հայրապետի և արևելքի սուրբ վկաների

  • 14.12.2017թ. Ս. Եվստրատիոսի, Օգսենտիոսի, Եվգենիոսի, Ովրեստեսի և Մարդարիոսի հիշատակության օր

  • 16.12.2017թ. Ս. Հակոբ Մծբնա Հայրապետի, Մարուգե ճգնավորի և Մելիտոս եպիսկոպոսի հիշատակության օր

  • 18.12.2017թ. Ս. Հայրապետներ Իգնատիոսի, Ադդեի և Մարութա եպիսկոպոսի հիշատակության օր

  • 19.12.2017թ. Ս. Թեոպոմպոս եպիսկոպոսի, Թեովնաս վկայի և չորս զինվորների` Բասոսի, Եվսեբիոսի, Եվտիքեսի և Բասիլիդեսի հիշատակության օր

  • 21.12.2017թ. Տոն Ս. կույսերի` Ինդոսի, Դոմնայի, Գղերիկոս քահանայի և երկու բյուր նահատակների, որոնք այրվեցին նիկոմիդացիների եկեղեցում

  • 23.12. 2017թ. Ս. Դավիթ մարգարեի և Հակոբոս Տյառնեղբայր առաքյալի հիշատակության օր

  • 25.12.2017թ. Ս. Ստեփանոս Նախավկայի և առաջին մարտիրոսի հիշատակության օր

  • 26.12.2017թ. Ս. Պետրոս և Պողոս առաքյալների հիշատակության օր

  • 28.12.2017թ. Ս. Որոտման Որդիների` Հակոբոս առաքյալի և Հովհաննես ավետարանչի հիշատակության օր

  • 29.12.2017թ. Բարեկենդան Սուրբ Ծննդեան պահոց

  • 29.12.2017թ. Ս. Ծննդյան պահք

  • 31.12.2017թ. Հիշատակ Ս. Բարսեղ հայրապետի, նրա եղբայր Գրիգոր Նյուսացու, Սեղբեստրոս Հռովմա հայրապետի եւ աբբայ Եփրեմ Խուրի Ասորու

Advertisements

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s