Հոկտեմբեր ….. Նոյեմբեր ….. Դեկտեմբեր…..

Հոկտեմբեր

 • 01.10.2019թ.Ս. Եվստաթեոսի և նրա կնոջ՝ Թեոփիստայի և երկու որդիների, Երմոնե և Նեքտարինե կույսերի հիշատակության օր
 • 03.10.2019թ.Ս. Սահակ և Ս. Համազասպ Արծրունի իշխանների հիշատակության օր
 • 05.10.2019թ.Քրիստոսի 72 աշակերտների հիշատակության օր
 • 07.10.2019թ.Ս. Փոկաս հայրապետի և առաքյալներին հետևող Երանոսի հիշատակության օր
 • 08.10.2019թ.Թեկղի, Վառվառա և Պեղագեա սուրբ կույսերի հիշատակության օր
 • 10.10.2019թ.Պանդալեոն բժշկի, Երմողեա քահանայի և Եվպրաքսիա կույսի հիշատակության օր
 • 12.10.2019թ.Ս. թարգմանիչ վարդապետների` Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու տոն
 • 14.10.2019թ.Աղվանքի Ս. Գրիգորիս կաթողիկոսի նշխարների գտնվելու, Թաթուլ և Վարոս, Թումաս, Անտոն, Կրոնիդես սուրբ հայրերի և յոթ խոտաճարակների հիշատակության օր
 • 15.10.2019թ.Ս. առաքյալներ Անանիայի, Մատաթիայի, Բառնաբասի, Փիլիպպոսի, Հովհաննեսի և Շիղայի` Սիղվանոսի հիշատակության օր
 • 17.10.2019թ.Ս. Դիոնիսիոս Արիսպագացու, Տիմոթեոս և Տիտոս առաքյալների հիշատակության օր
 • 19.10.2019թ.Ս. Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս և Հովհաննես Ավետարանիչների հիշատակի տոն
 • 21.10.2019թ.Ղուկիանոս Հարյուրապետի, որ հավատաց Քրիստոսի խաչելությանը և Հովսեփ Աստվածահորը, Հովսեփ Արիմաթացու և Քրիստոսի բարեկամ Ղազարոսի ու նրա երկու քույրերի՝ Մարթայի և Մարիամի հիշատակության օր
 • 22.10.2019թ.Ս. Թեոդիտոն քահանայի, Զենոն, Մակար և Եվդոքսեա զինվորների և Ռամելասի հիշատակության օր
 • 24.10.2019թ.Ս. Խարիթյանների, Արտեմեա, Քրիստափոր սուրբ վկաների և երկու կանանց` Կալինիկեի և Ակյուլինեի հիշատակության օր
 • 26.10.2019թ.Տասներկու սուրբ վարդապետների՝ Ռեթեոսի, Դիոնիսիոսի, Սեղբեստրոսի, Աթանասի, Կյուրեղ Երուսաղեմացու, Եփրեմ Խուրի Ասորու, Բարսեղ Կեսարացու, Գրիգոր Նյուսացու, Գրիգոր Աստվածաբանի, Եպիփան Կիպրացու, Հովհան Ոսկեբերանի և Կյուրեղ Ալեքսանդրացու հիշատակության օր
 • 27.10.2019թ.Տոն Խաչի Գյուտի
 • 28.10.2019թ.Ս. Անաստաս քահանայի, Վարոսի, Թեոդորիտի և նրա որդիների հիշատակության օր
 • 29.10.2019թ.Սևերիանոս Սեբաստացու, Բաբելա Ծերունու և նրա ութսունչորս աշակերտների հիշատակության օր
 • 29.10.2019թ.Սամոսատում նահատակված Ս. Հիպիրիքյանների հիշատակության օր
 • 31.10.2019թ.Ս. Հովհան Ոսկեբերան Հայրապետի hիշատակության օր

Նոյեմբեր

 • 02.11.2019թ.Տոն բոլոր սրբերի` հների և նորերի, հայտնիների և անհայտների
 • 04.11.2019թ.Ս. Ստեփանոս Հռոմի Հայրապետի, քահանաների, սարկավագների և մարդկանց հիշատակության օր
 • 05.11.2019թ.Ս. Ակիփսիմոս եպիսկոպոսի, Հովսեփ քահանայի, Այիթալա սարկավագի և Պղատոն վկայի հիշատակության օր
 • 07.11.2019թ.Ս. Մետրոփանոս, Աղեքսանդրոս և Պողոս Խոստովանող հայրապետների և սուրբ նոտարներ Մարկիանոսի և Մարտիրոնի հիշատակության օր
 • 09.11.2019թ.Հրեշտակապետեր Գաբրիելի և Միքայելի և ողջ երկնային զորքի հիշատակության օր
 • 11.11.2019թ.Անտիոքի Ս. Մելիտոս Հայրապետի, Մինաս Եգիպտացու և մյուս Մելիտոս եպիսկոպոսի, Բուրաս քահանայի և Շինու սարկավագի հիշատակության օր
 • 12.11.2019թ.Հիշատակ Ս. Դեմետրիոս վկայի և Բասիլիսկոս քահանայի
 • 14.11.2019թ.Ս. Գուրիասի, Սամունասի, Աբիբ սարկավագի, Ռոմանոս մենակյացի, Մանուկ խոստովանողի և Հյուսիքոս զինվորի հիշատակության օր
 • 16.11.2019թ.Հիշատակ Ս. Անդրեաս և Ս. Փիլիպպոս առաքյալների
 • 17.11.2019թ.Բարեկենդան Հիսնակաց Պահոց
 • 21.11.2019թ.Տոն Երեքամյա Ս. Աստվածածնի տաճարի ընծայման
 • 23.11.2019թ.Ս. Գրիգոր և Նիկողայոս Սքանչելագործ Հայրապետների և Մյուռոն եպիսկոպոսի հիշատակության օր
 • 25.11.2019թ.Աստվածատուր վկայի հիշատակության օր
 • 25.11.2019թ.Ս. Հուլիանե և Վասիլուհի կույսերի հիշատակության օր
 • 25.11.2019թ.Ս. Աբրահամի և Խորենի, Կոզմայի և Դամիանոսի հիշատակության օր
 • 26.11.2019թ.Ս. Ղուկիանոս քահանայի, Տարագրոս, Պրոբոս և Անդրոնիկոս վկաների, և Ս. Պողոս առաքյալի աշակերտ Ոնեսիմոսի հիշատակության օր
 • 28.11.2019թ.Ս. Կղեմես Հայրապետի և Բագարատ Տոռոմենա եպիսկոպոսի հիշատակության օր
 • 30.11.2019թ.Սուրբ առաքյալների և մեր առաջին լուսավորիչներ Ս. Թադեոսի և Ս. Բարդուղիմեոսի հիշատակության օր

Դեկտեմբեր

 • 02.12.2019թ.Հիշատակ Ս. Հակովկի և Ս. Իրավափառի
 • 02.12.2019թ.Ս. Գենարիոս եպիսկոպոսի և Մերկերիոս զինվորի հիշատակության օր
 • 03.12.2019թ.Ս. Մինասի, Ս. Երմոգինեի, Ս. Գրաբոսի և կամավոր աղքատներ Հովհաննեսի և Աղեքսիանոսի հիշատակության օր
 • 05.12.2019թ.Եգիպտացի սուրբ հայրեր Պողոսի, Պողի, Մակարի, Եվագրի, Հովհան Գբնեցու, Հովհան Կարճահասակի, Նեղոսի, Արսենի, Սիսիանի, Դանիելի, Սրապիոնի, Մակարիոսի, Պիմենի հիշատակության օր
 • 07.12.2019թ.Ս. Նիկողայոս Զմյուռնացի Սքանչելագործի հիշատակության օր
 • 08.12.2019թ.Բարեկենդան Ս. Հակոբի պահքի
 • 09.12.2019թ.Հղություն Ս. Աստվածածնի
 • 09.12.2019թ.Պահք Ս. Հակոբ Մծբնա Հայրապետի
 • 10.12.2019թ.Ս. Կոռնելիոս հարյուրապետի և Շմավոնի` Քրիստոսի ազգականի, որ խաչվեց Երուսաղեմում և Զմյուռնիայի Պողիկարպոս Հայրապետի և արևելքի սուրբ վկաների հիշատակության օր
 • 12.12.2019թ.Ս. Եվստրատիոսի, Օգսենտիոսի, Եվգենիոսի, Ովրեստեսի և Մարդարիոսի հիշատակության օր
 • 14.12.2019թ.Ս. Հակոբ Մծբնա Հայրապետի, Մարուգե ճգնավորի և Մելիտոս եպիսկոպոսի հիշատակության օր
 • 16.12.2019թ.Ս. հայրապետներ Իգնատիոսի, Ադդեի և Մարութա եպիսկոպոսի հիշատակության օր
 • 17.12.2019թ.Ս. Թեոպոմպոս եպիսկոպոսի, Թեովնաս վկայի և չորս զինվորների` Բասոսի, Եվսեբիոսի, Եվտիքեսի և Բասիլիդեսի հիշատակության օր
 • 19.12.2019թ.Տոն Ս. կույսերի` Ինդոսի, Դոմնայի, Գղերիկոս քահանայի և երկու բյուր նահատակների, որոնք այրվեցին նիկոմիդացիների եկեղեցում
 • 21.12. 2019թ.Ս. Աբգար նախավկայի և Քրիստոսին հավատացող մեր անդրանիկ թագավորի հիշատակության օր
 • 23.12.2019թ.Ս. Դավիթ մարգարեի և Հակոբոս Տյառնեղբայր առաքյալի հիշատակության օր
 • 24.12.2019թ.Ս. Ստեփանոս Նախավկայի և առաջին մարտիրոսի հիշատակության օր
 • 26.12.2019թ.Ս. Պետրոս և Ս. Պողոս առաքյալների հիշատակության օր
 • 28.12.2019թ.Ս. Որոտման Որդիների` Ս. Հակոբոս առաքյալի և Ս. Հովհաննես ավետարանչի հիշատակության օր
 • 29.12.2019թ.Բարեկենդան Սուրբ Ծննդյան պահոց
 • 29.12.2019թ.Ս. Ծննդյան պահք

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s