Վայոց ձոր. 20-րդ դարի քառուղիներում

Հայկական Երկրորդ կամավորական խումբը. ձախից կանգնածը՝ Եապոնը

 

1. Դարալագյազի պարտիզանական գումարտակը

 

Advertisements