Հայոց եկեղեցու պատմ. 5-6-րդ դաս. ուսուցչի ձեռնարկ


 

Հարգելի’ ուսուցիչ, գործընկե’ր

Քրիստոնեությունը, որպես համաշխարհային, համամարդկային կրոն, որպես գաղափարաարժեքային համակարգ և վարդապետություն, ձևավորումից հետո դարձել է քրիստոնեական ազգերի պատմական զարգացման անկապտելի մասը, իսկ հաճախ նաև` հասարակական և ազգային գիտակցության առանցքն ու հենքը: Քրիստոնեությունն առանձնահատուկ դեր է խաղացել Հայոց պատմության մեջ, ինչն անխզելիորեն կապված է Հայ առաքելական եկեղեցու հետ: Հայոց եկեղեցու շնորհիվ քրիստոնեությունը դարձել է հայ ժողովրդի ազգային նկարագրի անբաժանելի մասը: Աճող սերնդի հոգևոր-ազգային նկարագիրը ամբողջացնելու, ինչպես նաև նրան ազգային և համամարդկային հիմնարար արժեքներին հաղորդակից դարձնելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը որոշել է հանրապետության հանրակրթական հիմնական և ավագ դպրոցներում ներդնել <<Հայոց եկեղեցու պատմություն>> առարկան…շարունակել կարդալ