Հայոց եկեղեցու պատմ. 10-11-րդ դաս. ուսուցչի ձեռնարկ


Հարգելի’ գործընկեր

«Հայոց եկեղեցու պատմության» 9-րդ և 10-րդ դասարանների դասընթացները համապատասխանաբար կոչվում են «Քրիստոնեական բարոյագիտություն» և «Քրիստոնեական ազգային արժեհամակարգը և մշակույթը»: Այս դասընթացները  «Հայոց եկեղեցու պատմության» ծրագրային ողջ կառույցի տրամաբանական շարունակությունն են, թեմատիկ և բովանդակային առումով նորույթ են հանրակրթական դպրոցում:

Այսպես, 9-րդ դասարանում սովորողը հնարավորություն է ստանում ամբողջական պատկերացում կազմել քրիստոնեական բարոյագիտության վերաբերյալ, հաղորդակցվել քրիստոնեական բարոյագիտության հիմնարար արժեքներին: Այս առումով անհրաժեշտ է իմանալ, որ բարոյական արժեքները կազմում են քրիստոնեական հավատի առանցքը, և այս դասընթացի նպատակն է նպաստել սովորողների բարոյական նկարագրի ձևավորմանը: Սա դասընթացի հիմնական առանձնահատկությունն է, ուստի չափազանց կարևոր է դասավանդումը մեթոդապես ճիշտ կազմակերպելը: Հետևաբար` անհրաժեշտ է հանգամանորեն ուսումնասիրել դասընթացի ծրագիրը, դասանյութերը, մեթոդական ապարատը, դասերի լուսանցքները և ձեռնարկը: Քանի որ դասերը քննարկման և վերլուծությունների լայն հնարավորություններ են տալիս, կարելի է մեթոդական տարբեր հնարների միջոցով` համապատասխան դասերի ներքին տրամաբանության և նպատակների շրջանակներում ստեղծել քննարկումների միջավայր` չկորցնելով ուղղորդող կենտրոնի դերը:

Դասապրոցեսի արդյունավետ կազմակերպումը շատ կարևոր է նաև 10-րդ դասարանում, որտեղ ոչ միայն սովորողը, այլև ուսուցիչը առաջին անգամ ծանոթանալու են Հայոց եկեղեցու պատմության տեսությանը` ազգային հիմնարար արժեքներին, քրիստոնեական-ազգային արժեհամակարգին, ինչպես նաև քրիստոնեական-ազգային մշակույթի տարբեր ուղությունների խորհրդաբանությանը:

Դասագրքի առաջին երեք թեմաները կազմված են հիմնականում տեսական դասերից, ուստի անհրաժեշտ է մեթոդական ձեռնարկի և դասերի դիագրամների, մեթոդական ապարատի և լուսանցքների միջոցով օգնել սովորողին ընկալել և յուրացնել դասերի գաղափարները:

Դասագրքերի կարևոր առանձնահատկությություններից է նոր դասամոդելի` լուսանցքների կիրառումը…շարունակել կարդալ

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s