Հայոց եկեղեցու պատմ. 7-9-րդ դաս. ուսուցչի ձեռնարկ


Հարգելի’ ուսուցիչներ

Ձեզ ենք ներկայացնում  <<Հայոց եկեղեցու պատմություն>> դասընթացի

6-րդ, 7-րդ և 8-րդ դասարանների դասագրքերը: Դուք արդեն ծանոթ եք դասընթացի 4-րդ և 5-րդ դասարանների դասագրքերին: Ծրագրով նախատեսված 6-8-րդ դասարանների փուլը ընդգրկում է Հայոց եկեղեցու համակարգված պատմությունը` հիմնադրումից մինչև մեր օրերը:

6-րդ դասարանում ներկայացված են մինչքրիստոնեական հիմնական կրոնական համակարգերը, այնուհետև քրիստոնեության մուտքը Հայաստան, Հայոց եկեղեցու նվիրապետական կառույցի ձևավորումն ու ամրապնդումը` մինչև  IX դարը:

7-րդ դասարանն ընդգրկում է Հայոց եկեղեցու պատմությունը IX դարից մինչև XVIII դարը, իսկ 8-րդ դասարանը` XIX դարի սկզբից մինչև մեր օրերը:

Սովորողներն, անշուշտ, Հայոց պատմության դասընթացից որոշակիորեն ծանոթ են Հայոց եկեղեցու պատմությանը: Սակայն Հայոց պատմության վերաբերյալ գիտելիքները և իմացությունը կմնան խիստ թերի` առանց Հայոց եկեղեցու պատմության ուսումնասիրության: Դասագրքերում վեր են հանված և պարզաբանված են Հայոց պատմության բազմաթիվ իրադարձությունների և երևույթների ընթացքը պայմանավորող հոգևոր-եկեղեցական գործոնները, ինչպես նաև լրացուցիչ անհրաժեշտ տեղեկություններ են տրված դրանց վերաբերյալ:

Դասագրքերը կազմողները Հայոց եկեղեցու պատմությունը շարադրել են Հայոց պատմության համապատկերի վրա, ինչը դասընթացի կարևոր առանձնահատկություններից է: Դասագրքերում կառուցվածքային առումով կիրառվել են նոր դասամոդելներ` դասերի հիմնական մասը կազմված է մուտք–հիմնական դասանյութ–մեթոդական համակարգ սկզբունքով: Դասերի մեթոդական համակարգում առաջարկված են նոր ժամանակակից մեթոդներ, որոնք կնպաստեն դասապրոցեսի արդյունավետ կազմակերպմանը և դասանյութի լիարժեք յուրացմանը…շարունակել կարդալ

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s