Հայոց եկեղեցու պատմության 11-րդ դաս. դասագիրք


Պատանի՛  բարեկամ

Դու արդեն երկար ճանապարհ ես անցել «Հայոց եկեղեցու պատմության» ընդգրկուն դասընթացի ուղիներով: Այդ ընթացքում ծանոթացել ես  Ս. Գրքին՝ Աստվածաշնչին, քրիստոնեության հիմնական ուղղություններին, Հայոց եկեղեցու խորհուրդներին, տոներին, ծեսերին, համաշխարհային խոշոր կրոնական համակարգերին: Հայոց պատմության համապատկերի մեջ ուսումնասիրել ես Հայոց եկեղեցու պատմության կարևոր և նշանակալից իրադարձությունները, հաղորդակից եղել քրիստոնեական բարոյախոսության հիմնական արժեքներին:

Վստահ ենք, որ դու արդեն գիտես, թե ի՞նչ է հոգևոր խորհուրդը, ի՞նչ է ծեսը, ի՞նչ է հավատը, ի՞նչ է մարդու բարոյական նկարագիրը, ինչպիսի՞ դերակատարություն է  ունեցել մեր եկեղեցին հայոց պատմության քառուղիներում և այլն:

Եկել է եզրահանգումների և ընդհանրացումների ժամանակը:

Դասընթացի այս փուլում դու առաջին անգամ կծանոթանաս Հայոց եկեղեցու պատմության տեսությանը, այսինքն՝ պատմության կոնկրետ թվերի, փաստերի և իրադարձությունների ամբողջական ուսումնասիրության, վերլուծության ու ընդհանրացման արդյունքներին: Օրինակ՝ Հայոց քրիստոնեական արժեհամակարգի ձևավորումը տեղի է ունեցել բավական մեծ ժամանակահատվածում, ընդ որում, այն ընթացել է անընդհատ փոփոխվող ներքին և արտաքին իրավիճակներում, տարաբնույթ քաղաքական, տնտեսական, հոգեբանական, մշակութային գործոնների ազդեցության ու փոխազդեցության պայմաններում: Ներկայացվող դասանյութի այն մասը, որը Հայոց եկեղեցու պատմության տեսությունն է, պետք է դիտել վերոնշյալ տեսանկյունից, ինչը, նկատի ունենալով քո տարիքը և Հայոց եկեղեցու պատմության դասընթացի նախորդ փուլերի իմացությունը, անհրաժեշտ է սովորել, այն է՝ ամփոփել և ընդհանրացնել…շարունակել կարդալ