Հայոց եկեղեցու պատմության 10-րդ դաս. դասագիրք


Սիրելի` բարեկամ

Քրիստոնեական բարոյագիտությունը քրիստոնեության, ուստի նաև Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից ուսուցանվող կենսակերպի հիմքն է: Իր հիմնադրման ժամանակաշրջանից

սկսած` Քրիստոսի ուսմունքը լայն տարածում գտավ աշխարհով մեկ, որովհետև այն ուղղված լինելով մարդու բանականությանը, սրտին ու հոգուն` քարոզում է ապրելակերպի բարոյական վեհ արժեքների ամբողաջական մի համակարգ: Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, այդ թվում և հայ մարդու ազգային-հոգևոր նկարագրի կարևոր բաղադրիչ է նրա բարոյական դիմագիծը: Ազգային-հոգևոր նկարագիրն ու բարոյական արժեքների համակարգը ներհասարակական հարաբերությունները կարգավորող չափանիշներ են, որոնք ապահովում են տվյալ հասարակության համակեցությունը, ուղղորդում, դաստիարակում են սերունդներին, դառնում հիմք ինչպես յուրաքանչյուր անհատի վարվելակերպի (չգրված օրենքներ), այնպես էլ պետականորեն ընդունած որոշումների ու օրենքների համար: Եվ վերջապես, քրիստոնեական բարոյական արժեքները համամարդկային նշանակություն ունեն: Դրանք ընկած են նաև արդի հումանիստական շարժումների ու գաղափարների հիմքում: Այսօր էլ, տեխնիկական աննախադեպ զարգացման մեր դարում, մարդ արարածն առաջվա պես հարցադրումներ ունի բարոյական նկարագրի, հոգու և խղճի, կյանքի ու մահվան վերաբերյալ: Հարցերը շատ են, և դու էլ, սիրելի’ բարեկամ, մի օր տալու ես այդ հարցերն ինքդ քեզ: Եվ փորձելու ես գտնել դրանց պատասխանները: Փորձելու ես գտնել բարին, ազնիվն ու վսեմը, ճշմարիտն ու առաքինին: Որոնումների այդ դժվարին ճանապարհին քեզ աջակից կլինի նաև այս դասընթացի շնորհիվ ձեռքբերվածը…շարունակել կարդալ