ՄՈԿԱՑ ՄԻՐԶԱ


78

Օրն էր ուրբաթ,

Լուս ի շաբաթ,

Գյաշտ էրիր ենք Մալաքյավեն,

Թըղթիկմ եկավ Ջըզիրու քաղքեն,

Առին, բերին Մալաքյավեն,

Տվին ի ձեռ Մոկաց Միրզեն:

Հազար ափսո՜ս Մոկաց Միրզեն: Continue reading