ՍՈՒՐԲ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ. ՀԱՂՈՐԴՈԻԹՅՈԻՆ


ՍՈՒՐԲ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ. ՀԱՂՈՐԴՈԻԹՅՈԻՆՀաղորդությունը այն նվիրական խորհուրդն է, որ սրբագործված հացով եւ գինով է իրականացվում, որով հավատում, խոստովանում ենք Սուրբ մարմինն ու արյունը Քրիստոսի: Դրանք ընդունում են մեր հոգիների փրկության եւ հավիտենական կյանքի ժառանգորդ լինելու համար, քանի որ Հիսուս ինքն անձամբ իր ամենազոր հրամանով սահմանեց այս մեծ խորհուրդը (Մատթ. Ջ 26), (Մարկ. ԺԴ 22), (Ղուկաս ԻՈ 19): Հաղորդությունը արժանավորապես եւ երկյուղած ճաշակվելով՝ անտարակույս միանում ենք Հիսուսին եւ հաղորդակից ենք դառնում նրա շնորհներին: Հաղորդության խորհուրդը մեկ անգամ եւս խոսում է Հիսուսի ամենակարողության մասին, որ Նա կարող է իր իրական կենդանարար մարմինը եւ արյան զորությունը ներառել նվիրյալ եւ սրբագործյալ հացի ու գինու մեջ: Մենք՝ հավատացյալներս, հավատում ենք, որ ամենակարող Աստված սրբագործված հացի եւ գինու մեջ կարող է ներգործել իր անմահ մարմնի ու արյան զորությունը եւ փոխակերպել այն իր մարմնի եւ արյան (Հովհ. Ջ 54-57): Այստեղ տեղին է հիշել նաեւ Սբ. Հովհան Ոսկեբերանի խոսքը, թե. Continue reading