ՄՅՈՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ


 

ՄՅՈՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆԺողովրդի կողմից Մյուռոնին ընծայված բացառիկ հարգանքի և սիրո մասին են վկայում նաև որոշ բառեր և արտահայտություններ: Մեջբերենք դրանցից մի քանիսը:
1. ՄԵՌՈՆԵԼ-երբ քահանան Սրբալույս Մյուռոնով օծում է քրիստոնյայի մարմնի ինը մասերը: Այս բառը նաև օգտագործվում է չեղած բանը վավերացնելու իմաստով:
2. ՄԵՌՈՆ ԼԱԹ-Մկրտությունից հետո երեխայի նոր հագուստն է, որը խորհրդանշում է քրիստոնյայի` նոր մարդու ծնունդը Եկեղեցու Ս. Ավազանից:
3. ՄԵՌՈՆԱԾԱՂԻԿ-օգտագործվում գեղեցիկ և անուշահոտ ծաղկի տեսակի դեպքում: Հաճախ այն նույնացվում է Անթառամ ծաղկի հետ:
4. ՄԵՌՈՆԱԿԻՐ-արարողության ժամանակ Մեռոնը կրող կամ տանող պաշտոնյան է:
5. ՄԵՌՈՆԱՋՈՒՐ-նկատի ունի այն ջուրը, որի մեջ հեղվել է Մյուռոնը: Ժողովուրդը բազում բժշկումներ և հրաշքներ է կապում Մեռոնաջրի հետ:
6. ՄԵՌՈՆԱՄԱՆ-Մեռոնը պահելու ամանն է:
7. ՄԵՌՈՆԱՇԻՇ-Մյուռոնով շիշն է:
8. ՄԵՌՈՆԱԲՈՒՅՐ-Մեռոնի բույր ունեցող:
9. Continue reading