ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ


ՔԱ երրորդ դսւրում յոթանասուն հրեա գիտնականներ նախաձեռնեցին Հին Կտակարանի հունարեն թարգմանությունը։ Դա Ասավածաշնչի

Աստվածաշնչի ձեռագիր արտագրող և այն խնամքով զարդարող վանական

Աստվածաշնչի ձեռագիր արտագրող և այն խնամքով զարդարող վանական

(ընդհանրապես որեէ հատվածի) առաջին թարգմանությունն էր։ Ավելի ուշ Նոր Կտակարանից հատվածներ թարգմանվեցին ղպտերեն և ասորերեն լեզուներով, Հերոնիմոսը կատարեց Ասավածաշնչի լատիներեն թարգմանությունը։

V դարի առաջին կեսին, Ս. Մեսրոպի և Ս. Սահակի ջանքերով, Ասավածա­շունչը թարգմանվեց հայերեն ասորերենից և ապա վերախմբագրվեց հունարեն բնագրին համապատասխան: Առաջին հրատարակությունը կատարվեց 1666 թվականին, Ամստերդամում, Ոսկան Երևանցու կողմից։ Գրաբար Ասավա­ծաշնչի վերջին հրատարակությունը կատարել է Հայասաանի Աստվածաշնչային Ընկերությունը, 1998 թվականին։ Այս դարաշրջանների միջև ընկած ժամանակահատվածում եղել է ես ինը հրատարակություն։

Ասավածաշնչային Ընկերությունները լավագույնս ջանում են Աստծու խոսքի թարգմանության բնագավառում հմուտ մասնագետներ համախմբելու ուղղությամբ՝ նպատակ ունենալով բավարարել եկեղեցիների պահանջները։ Այժմ ընթանամ են Սուրբ Գրքի 600-ից ավելի տարբեր լեզուներով թարգմանության սւշխատանքներ։ 456 լեզուներով Ասա­վածաշնչի որոշ բաժիններ թարգմանվում են առաջին անգամ։ Մյուս լեզուներով, որոնցով գոյություն ունեն Ասավածաշնչի վաղ թարգմանություններ, կատարվում են նոր թարգմանություններ՝ արդի ըն­թերցողին մատչելի ժամանակակից լեզվով։ Թարգմանչական աշխատանքներին մասնագիտական աջակցություն է ցուցաբերվում Միացյալ Ասավածաշնչա­յին  Ընկերությունների՝ թարգմանության գծով խորհրդատուների բարձրակարգ խմբի կողմից։

Ի՞ՆՉ է ԱՍՏՎԱԾԱՇՈւՆՉՆ ԻՐԱԿԱՆՈւՄ

Ասավածաշունչը պատմության դա­սագիրք չէ, թեև լի է պատմական իրադարձություններով։ Ասավածաշունչը գիտական ձեռնարկ չէ, թեև անդրադառնում է գիտնականների կողմից ուսումնասիրվող նյութերին։ Ասավածա­շունչը փիլիսոփայական աշխատություն չէ, թեև նրանում արծարծվում են փիլիսոփայական հարցեր։ Ասավածա­շունչը գրական գլուխգործոց չէ, թեև այն պարունակում է գեղեցկաոճ գրվածքներ։Աստվածաշունչը գիրք է Աստծու և այն մասին, թե ինչպիսին է Նա։ Այն, միևնույն ժամանակ, մատյան է այնպի­սի մարդկանց մասին, ինչպիսին Աստված կամենամ է, որ լինենք, և այնպիսի կյանքի մասին, որով Աստված կամե­նում է, որ ապրենք։

Ասավածաշունչը պարզապես չի ուսուցանում իրականությունը, ինչ­պես դասագիրք։ Ասավածաշունչը տալիս է այն, ինչ ոչ մի ուրիշ գիրք չի կարող տալ։ Այն հաղորդում է Աստծու խոսքը, ներկայացնում է Աստծուն ընթերցողին և օգնում ճանաչել Նրան։

ՇԱՐՈւՆԱԿԵԼԻ…

Աղբյուրը՝ Թիմ Դաուլլի “Աստվածաշնչի ուղեցույց”

Հայաստանի Աստվածաշնչային Ընկերություն

1999