Աղօթարան Հայ Եկեղեցւոյ (Հանգանակ հաւատոյ)


Աղօթարան Հայ Եկեղեցւոյ (Հանգանակ հաւատոյ)

 

Աղօթարան Հայ Եկեղեցւոյ (Հանգանակ հաւատոյ)

Աղօթարան Հայ Եկեղեցւոյ (Հանգանակ հաւատոյ)

Աղբյուր՝ Աղօթարան Հայ Եկեղեցւոյ, Պրակ Ա., 1990: 

Advertisements