Ծով կենցաղոյս (Պահոց շարական)


Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալէկոծէ,
Մրրկեալ ալիք թշնամին զիս յարուցանէ,
Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւէն:

 

 

Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալէկոծէ, Մրրկեալ ալիք թշնամին զիս յարուցանէ, Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւէն:

Աղբյուրներ՝ sharakanner.blogspot.am

 Շարականների ընտրանի, Եր., «Առակ-29» բարեգործական հիմնադրամ, 2004թ., էջ 97: