Հայոց եկեղեցու սրբերը և սրբակենցաղ անձինք


Հայոց եկեղեցու սրբերը և սրբակենցաղ անձինք

 Հայոց եկեղեցու սրբերը և սրբակենցաղ անձինք

 Հայոց եկեղեցու սրբերը և սրբակենցաղ անձինք

Աղբյուր՝ Հայ եկեղեցու սրբերը և սրբակենցաղ անձինք, Ս. Էջմիածին, 1990, էջ 14-15:

 

Advertisements