Վայոց Ձորի թեմ

Հայոց եկեղեցու սրբերը և սրբակենցաղ անձինք

Advertisements

Աղբյուր՝ Հայ եկեղեցու սրբերը և սրբակենցաղ անձինք, Ս. Էջմիածին, 1990, էջ 14-15:

 

Advertisements

Advertisements