ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ (ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԸ ՎԵՐԱՊՐԱԾԻ ՀՈՒՇԵՐԸ)


 

 ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՍԵԲԱՍՏԻԱ

Հովհաննես Ալեքսանդրյան (1902-1988թթ.)

Հովհաննես Ալեքսանդրյան (1902-1988թթ.)

Այդ երեկո որոշվեց, որ Համբարձումը, Հովհաննեսը, Մաթոսը նախ՝ գնան Սեբաստիա, հարմարություն ստեղծեն, հետո՝ քեռակնոջս՝ իր աղջիկների հետ փոխադրեն, իսկ ես մնամ տեղում՝ մեկնելու պատրաստվելու գործին օգնեմ:

Հետևյալ օրը՝ առավոտյան, տղաները մեկնեցին Սեբաստիա գնացող հայ կառապանների հետ, իսկ մենք սպասելու էինք տղաներից մեկն ու մեկի վերադարձին: Ես մնացի նրա մոտ:

15-20 օր հետո Հովհաննեսը վերադարձավ Սեբաստիայից: 3 օր հետո մեկնեցինք Մալաթիայից, այն վայրից, որտեղ այնքան տառապել, տանջվել էի: 6 օր հետո հասանք Սեբաստիա, 1919թ. մայիսի 19-ին 4 տարվա բացակայությունից հետո, երբ Սեբաստիա մտա, ինձ այնպես թվաց, որ քաղաքը փոքրացել, փողոցները կարճացել, տները ցածրացել էին. ո′չ, այդ բոլորը նույնն էին մնացել, ես էի մեծացել:

Դեռ Սեբաստիա չհասած՝ Աղավնին ինձ հայտնեց, որ կգնանք մեր նախկին տունը, ուստի երբ Սեբաստիա հասանք, գնացինք Պեքմեզ փողոցի մեր տունը, որը հորս սեփականությունը չէր, բայց հայրս տան տիրոջը 30 ոսկի էր տվել և երկուսով պայմանավորվել ու օրինական ձևակերպել էին տվել: Հայրս իր տված 30 ոսկու համար շահույթ չի պահանջելու, իսկ տանտերը՝ տան վարձ և այդ պայմանավորվածությունն ուժի մեջ կմնա այնքան ժամանակ, քանի տերը 30 ոսկին չի վերադարձրել:

Մեր տան տիրոջ ավագ որդին՝ Continue reading

ՀԱՎԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ ԱՂՕԹՔ ՊԻՏԱՆԻՔ ԻԻՐԱՔԱՆՉԻԻՐ ԱՆՁԻՆ ՀԱՎԱՏԱՑԵԼՈՑ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ ԱՐԱՐԵԱԼ ՍՐԲՈՅՆ ՆԵՐՍԵՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ


ԺԸ

Աղբիւր անմահութեան, աղբերացո ի սրտէ իմմէ զարտասուս ապաշխարութեան որպէս պոռնկին, զի լուացից զմեղս անձին իմոյ յառաջ քան զելանելն իմ յաշխարհէս. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

  ԺԹ

Պարգեւիչ ողորմութեան, պարգեւեա ինձ ուղղափառ հաւատով, եւ բարի գործով, եւ սուրբ մարմնոյ եւ արեան քո հաղորդութեամբ գալ առ քեզ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ի

Բարերար Տէր, հրեշտակի բարւոյ յանձն արասցես զիս քաղցրութեամբ աւանդել զհոգի իմ, եւ անխռով անցուցանել ընդ չարութիւն այսոցն, որ են ի ներքոյ երկնից. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Թարգմանություն Continue reading