Հիսուս օրհնում է մանուկներին  


Հիսուս օրհնում է մանուկներին

13Այն ժամանակ նրա մօտ մանուկներ բերուեցին, որ նրանց վրայ ձեռք դնի ու աղօթք անի. իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։

14Յիսուս ասաց. «Թո՛յլ տուէք այդ մանուկներին եւ մի՛ արգելէք,  որ նրանք ինձ մօտ գան, որովհետեւ երկնքի արքայութիւնը այդպիսիներինն է»։

15Եւ նրանց վրայ ձեռք դրեց ու այդտեղից գնաց։

(Մատթեոս, գլուխ 19, 13-16)