Հայոց եկեղեցու սրբերը և սրբակենցաղ անձինք


Հովհաննես Մանդակունի Կաթողիկոս

Հովհաննես Մանդակունի Կաթողիկոս

Հովհաննես Մանդակունի ԿաթողիկոսՀովհաննես Մանդակունին Գյուտ կաթողիկոսի հաջորդն էր, որին իր կենդանության օրոք նա նշանակեց փոխանորդ: Իսկ կաթողիկոսական աթոռը Մանդակունին պաշտոնապես զբաղեցրեց 478 թվականին՝ Գյուտի մահից հետո:

Հովհաննես Մանդակունին ծնվել է Արշամունիք գավառի Ծախնուտ գյուղում և սերում է Մանդակունիների նախարարական տոհմից: Նա Սահակ Պարթեի աշակերտների վերջին սերնդի ներկայացուցիչ է:

Դառնալով հայոց կաթողիկոս՝ նա շարունակեց Սահակ և Գյուտ հայրապետների գործունեությունը, օժանդակեց ուխտապահ նախարարներին և շատ շուտով դարձավ հայրենասերների խմբակցության սիրելին, որի պարագլուխներն էին Վահան Մամիկոնյանն ու Սահակ Բագրատունին: Կաթողիկոսը ոչ Continue reading