Վայոց ձոր. Նորավանքի նվիրյալ հոգևոր հայրերը


______________ ________

Սարգիս Աից հետո Նորավանքի առաջնորդ նշանակված Ստեփանոս Դ եպիսկոպոսը, որը իշխանաց իշխան Սմբատի տնօրինությամբ կառուցում է գավիթը: Նրա մասին միակ տեղեկությունը պահպանվել է  Ստեփանոս Օրբելյանի մոտ: Սյունյաց պատմիչը գրում է, որ Ստեփանոս Դ-ն մեկնել է Կոնստանդին կաթողիկոսի մոտ` Նորավանքը որպես առանձին աթոռ վերահաստատելու նպատակով:

Լուսանկարները՝  Նորավանքի հոգևոր հովիվ  Տեր Սահակ քահանա Մարտիրոսյանի

Ստեփանոս Դ-ն  պաշտոնավորել է մինչև իր մահը` 1260 թ.: Օրբելյանների տոհմական դամբարանում է գտնվում  նրա  տապանաքարը, որի վրա փորագրված է “ՏՐ ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ ՍԻՒՆԵԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ :ՉԹ:”:

Ստեփանոս եպիսկոպոսի մահվանից հետո Նորավանքի առաջնորդական աթոռը մեկ տարի զբաղեցնում է Գրիգոր Ան /1260-1261 թթ./, որի մասին հիշատակություն կա Նորավանքի մի նվիրատվական արձանագրության մեջ` որպես առաջնորդի:

 Գրիգոր Ա-ից հետո Նորավանքի աթոռը զբաղեցնում է   Սարգիս Բ եպիսկոպոսը: Նա Վահրամ Continue reading