Հայտարարություն. Աղոթքով սկսենք Նոր տարին


Հայտարարություն.  Աղոթքով սկսենք Նոր տարինՍիրելի՛ հավատացյալներ,

Դեկտեմբերի 31-ի կեսգիշերին  հրավիրում ենք Ձեզ Եղեգնաձորի Առաջնորդանիստ Ս. Աստվածածին եկեղեցի, Վայքի Ս. Տրդատ եկեղեցի, Ջերմուկի Ս. Գայանե եկեղեցի՝ աղոթքով, օրհնությամբ սկսելով Նոր տարին և մասնակցելու Նռան օրհնության կարգին: Continue reading

Տեղի ունեցավ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ Հարություն Սարգսյանի մամուլի ասուլիսը՝ նվիրված 2016 թվականի տարեկան գործունեության արդյունքների ամփոփմանը


Տեղի ունեցավ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ Հարություն Սարգսյանի մամուլի ասուլիսը՝ նվիրված 2016 թվականի տարեկան գործունեության արդյունքների ամփոփմանը

2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ին ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանում տեղի ունեցավ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ Հարություն Սարգսյանի մամուլի ասուլիսը՝ նվիրված 2016 թ-ի տարեկան գործունեության արդյունքների ամփոփմանը:

 Ասուլիսին մասնակցում էին մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը, «Վարդաձոր» և «ԱգրոԿամուրջ» ամսաթերթերի խմբագիրները, Վայոց ձորի թեմի լրատվության բաժնի պատասխանատուն, մարզում գործող հասարակական կազմակերպությունների նախագահներ:

Տեղի ունեցավ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ Հարություն Սարգսյանի մամուլի ասուլիսը՝ նվիրված 2016 թվականի տարեկան գործունեության արդյունքների ամփոփմանը

 Մարզպետ Հ. Սարգսյանը ողջունեց լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների Continue reading

Կատարված աշխատանքներն ըստ ոլորտների


2016 թվականի 22.12.2016թ-ի դրությամբ մարզին 22 ծրագրերով պետբյուջեից ֆինասավորումը կատարվել է 2531670.0 հազար դրամ, որից 1897670.4 հազար դրամ ծախսվել է կրթության ոլորտում: Մշակույթի ոլորտին հատկացվել է 20752.1 հազար դրամ, որից պետական աջակցության մշակութային միջոցառումների իրականացման համար հատկացվել է 3400.0 հազար դրամ: Մարզի 44 համայնքների բյուջեներին ամրագրված սեփական եկամուտների հավաքագրումը 22.12.206թ-ի դրությամբ կատարվել է 96.2 %-ով: ՀՀ 2016 թվականի 22.12.206թ-ի դրությամբ պետական բյուջեից համայնքների հատկացված դոտացիան եղել է 954159.8 հազ. Դրամ: Ֆինանսավորվել է 100 %-ով: ՀՀ Կառավարության որոշմամբ 2016 թվականիի ընթացքում փոխհատուցվել է մարզի սահմանամերձ Բարձրունի, Խաչիկ, Խնձորուտ, Նոր Ազնաբերդ և Սերս համայնքների էլեկտրաէներգիա սպառող բնակիչ-բաժանորդների կողմից հաշվարկային տարում գումարային մինչև 1440 կվտ/ժ էլեկտրաէնրգիայի քանակությունների համար 100% չափով: Քանզի նշված համայնքները գազաֆիկացված չեն, գազի գնի համար նախատեսված գումարը փոխանցվում է որպես էլ.էներգիայի վարձավճար, յուրաքանչյուր բաժանորդին փոխհատուցելով 180 խոր/մ ծախսած գազի համարժեք գումարի չափով: 2016թ-ի ընթացքում փոխհատուցվել է 27034.6 հազ. դրամ, բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի գումար: Գույքահարկի և հողի հարկի փոխհատուցման նպատակով հատկացվել է 3154.9 հազ. դրամ, որը ֆինանսավորվել 100%-ով:
Կրթություն Վայոց ձորի մարզում գործում է 50 հանրակրթական դպրոց, այդ թվում 14 հիմնական և 36 միջնակարգ, որոնցից 2-ը վարժարան: 2 ավագ դպրոց և 1 կրթահամալիր գործում են ՀՀ ԿԳ նախարարության ենթակայությամբ: 5 դպրոցներ գտնվում են սահմանամերձ գյուղերում, որոնցում սովորում է 317 աշակերտ: 5 դպրոցներ գտնվում են բարձր լեռնային բնակավայրերում: Մարզում գործում է տարածաշրջանային պետական քոլեջ և Տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղը:
 Մինչև 50 աշակերտ ունեցող դպրոցների թիվը – 17, որտեղ սովորող աշակերտների թիվը 393 – է:
 50-100 աշակերտ ունեցող դպրոցների թիվը – 12, որտեղ սովորողների թիվը 849 – է:
 100 և ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցների թիվը – 21
Համայնքների ղեկավարների, մարզային վիճակագրական ծառայությունների և ՔԿԱԳ-ի բաժինների հետ համագործակցելով տարվել է դպրոցահասակ երեխաների հաշվառում: Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաներ չկան: Կրթության վարչությունը սերտորեն համագործակցում է իրավապահ մարմինների, մարզպետարանի կանանց, ընտանիքի և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի հետ: Կատարված աշխատանքի արդյունքում խիստ նվազել է անչափահասների կողմից կատարվող իրավախախտումները: Ոստիկանության կողմից հաշվառման վերցված երեխաներ չկան:
Մարզի 50 դպրոցներում 2016-2017 ուստարում սովորում է 6322 աշակերտ, որից 685-ը ավագ դպրոցներում և կրթահամալիրում: Առաջին դասարան են ընդունվել 633
երեխա: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 88 դպրոցահասակ երեխաներ ներառական կրթության ծրագրով ընդգրկված են Եղեգնաձորի թիվ 2, Ջերմուկի թիվ 1, Վայքի հիմնական և Ջերմուկի թիվ 3, Շատինի և Արենիի միջն. դպրոցներում, որտեղ ստեղծված են անհրաժեշտ պայմաններ այդ երեխաների կրթական կարիքներն ապահովելու համար:
Բացվել և գործում են 24 նախակրթարաններ, որոնցից 14-ը դպրոցներում: Դպրոցներում գործող նախակրթարաններում ընդգրկվել է 165 երեխա:
Դպրոցներում աշխատում են 973 ուսուցիչներ, որոնցից 851-ը ունեն բարձրագույն մանկավարժական, կամ բարձրագույն կրթություն (մոտ 87%-ը), մնացած 122-ը` միջնակարգ մասնագիտական:
 ՈՒսուցիչ / աշակերտ հարաբերակցությունը կազմում է 1:6,4:
 Դասարանի միջին խտությունը 14,8 – է:
 Ուսուցչի միջին ծանրաբեռնվածությունը կազմում է շաբաթական 17 ժամ:
 Մարզում գործում է 17 մանկապարտեզ 44 խմբով, որոնցում ընդգրկված է 1044 նախադպրոցական տարիքի երեխա: Նրանց հետ աշխատում են 85 դաստիարակներ:
 Խմբի միջին խտությունը կազմում է 23:
 Դաստիարակ / երեխա հարաբերակցությունը կազմում է 1:12
Սահմանված կարգով ձևավորվել են հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նոր կառավարման խորհուրդներ, որոնց անվանական կազմը 2016թ. մարտի 4-ին հաստատվել է Վայոց ձորի մարզպետի N 26 որոշմամբ:
Հաջողությամբ իրականցվում է <<Կայուն դպրոցական սնունդ>> ծրագիրը: Մարզի բոլոր հանրակրթական դպրոցների 1-4 րդ դասարանների 2348 երեխաներ դպրոցում ստանում են սնունդ:
Սահմանված կարգով կազմակերպվում են դպրոցներում ուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթները: ՈՒստարվա ընթացքում անցկացվել է ուսուցչի թափուր տեղի համար 23 մրցույթ:
ԴՏՀՏՇՀ-ի կողմից մարզի 1-ին և 2-րդ դասարանների 1189 աշակերտների հատկացվել են ուսումնական պլանշետներ: Դրանց օգտագործման նպատակով վերապատրաստվել են 1-ին և 2-րդ դասարաններում պարապող բոլոր դասվարները:
Մարզի հանրակրթական դպրոցների մեծ մասը` մոտ 80%, վերանորոգված են:
Բոլոր դպրոցներում լուծված է ջեռուցման խնդիրը: 19 դպրոցներ ջեռուցվում են գազի լոկալ կաթսայատան միջոցով, մնացածը` էլեկտրական ջեռուցիչներով: Մարզի բոլոր դպրոցները ապահովված են համակարգիչներուվ, գործում է ինտերնետ կապը: Ներդրվել և աշխատում է Dasaran.am ծրագիրը, ըստ որի մուտքագրվում են ուսուցման ցուցանիշները:
Ամբողջությամբ լուծված է աշակերտների դասագրքերով ապահովվածության խնդիրը, վարձավճարները հավաքագրվել են 99%: Դպրոցներում հաջողությամբ ներդրվել է շախմատ առարկան, բոլոր դպրոցները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով և դասագրքերով: Մարզի քաղաքային 5 դպրոցներում ներդրվել է <<Ազգային երգ ու պար>> առարկան:
Սահմանված կարգով անցկացվել է տարվա լավագույն <<ուսուցիչ>>, <<տնօրեն>>, <<դաստիարակ>> մրցույթները:
Ամեն տարի փետրվար-մարտ ամիսներին անցկացվում են դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական և մարզային փուլերը 16 առարկաներից:
Այս ուստարում նրանցից 52-ը մասնակցել են հանրապետական փուլին, որոնցից 11-ը արժանացել են դպիպլոմների և գովասանագրերի:
Դպրոցներում սահմանված կարգով անցկացվել են 9-րդ և 12-րդ դասարանների ավարտական քննությունները: Մարզային ենթակայության դպրոցներում 9-րդ դասարանն ավարտել են 424, իսկ 12-րդ դասարանը 360 շրջանավարտներ:
Անցկացվել է հերթական ատեստավորման համար 115 ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները որոնք կազմակերպվել են Կրթության ազգային ինստիտուտի Վայոց ձորի մասնաճյուղում:
Մարզի 8 դպրոցներում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների միության կողմից ներդրվել են ռոբոտաշինության լաբորատորիաներ, որը մեծ խթան կարող է հանդիսանալ աշակերտների տեսական գիտելիքների ստեղծագործական կիրառման ուղղությամբ:
ՀՀ կառավարության և Վայոց ձորի մարզպետարանի աջակցությամբ մարզի սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, զոհված զինծառայողների ընտանիքների 195 դպրոցահասակ երեխաներ հանգստացել են Հանքավանի <<Հասմիկ>> ճամբարում:
Մարզի դպրոցներում բարձր հիմքերի վրա է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության դրվածքը: Բոլոր դպրոցներն ապահովված են ուսումնական զենքով: Կրակային պատրաստության համար սահմանված գրաֆիկով մարզում տեղակայված զորավարժարանում աշակերտների համար անցկացվել է հրաձգություն ավտոմատ զինատեսակից:
Ս Պ Ո Ր Տ
Մարզում գործում է 4 մանկապատանեկան մարզադպրոց (Եղեգնաձոր, Վայք, Ջերմուկ, Մալիշկա)` բոլորն էլ համայնքային ենթակայության: Մարզի 50 դպրոցներից 11-ում չկան մարզադահլիճներ: Մարզադպրոցներն ու հանրակրթական բոլոր դպրոցներն ունեն մարզագույքի կարիք:
Մ Շ Ա Կ ՈՒ Յ Թ
Մարզում կա 36 մշակույթի տուն, մեկը մարզային ենթակայության, 35-ը համայնքային ենթակայության, որոնք խիստ վերանորոգման կարիք ունեն:
Մարզում կա 41 գրադարան, Եղեգնաձորի մարզային գրադարանը մշակույթի նախարարության ենթակայության է, վերանորոգված է: Մնացած բոլոր համայնքային գրադարանները խիստ վերանորոգման կարիք ունեն: Գործում են երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի 6 դպրոցներ, որոնցից 1-ը մարզային ենթակայության, մնացածը` համայնքային: Գործում է 3 թանգարան (<<Գլաձոր>>, Մոմիկի անվան, և Եղեգնաձորի երկրագիտական): Մարզի տարածքում հաշվառված են 1380 պատմա-մշակութային հուշարձաններ:
Առողջապահություն Continue reading

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի և մարզպետի 2016 թվականի տարեկան գործունեության արդյունքները


Ք. Եղեգնաձոր                                                                                                                                                                                                                             26.12.2016 թ.
ՀՀ ՎՁ մարզպետն ամփոփում է 2016թ. տարեկան գործունեության արդյունքները
ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ Հարություն Սարգսյանը 2016 թվականին շարունակել է համայնքային այցելությունները: Ընթացիկ տարվա ընթացքում եղել է մարզի Աղնջաձոր, Սալլի, Արփի, Գետափ, Գլաձոր, Վերնաշեն, Շատին , Հորս, Վայք, Մալիշկա, Զառիթափ, Վերնաշեն, Քարագլուխ համայնքներում, տեղում ծանոթացել իրավիճակին: Այցելությունների շրջանակում համայնքի ավագանու, ակտիվ քաղաքացիների և համայնքային ենթակայությամբ գործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հանդիպումներում վեր են հանվել հրատապ լուծում պահանջող համայնքային խնդիրները:
Մարզային ենթակայությամբ գործող կրթական և առողջապահական հաստատությունների ղեկավարների հետ հանդիպումներում քննարկվել են ոլորտներում տիրող իրավիճակը, խնդիրների լուծման հնարավորությունները: ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի մոտ քննարկվել է խոշորացվող համայնքների Զառիթափի, Վայքի, Ջերմուկի փնջերի բնակավայրերի խնդիրները:
Քննարկումներ են կազմակերպվել մարզի տարածքում խմելու և ոռոգման ջրի, էլեկրաէներգիայի անխափան մատակարարման, բնապահպանական և սպսարկման ծառայություններին առնչվող այլ խնդիրների շուրջ: 2016 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում մարզպետի մոտ ընդունելության են եկել մարզի տարբեր համայնքների շուրջ 1585 քաղաքացիներ:
Հ. Սարգսյանը մասնակցել է նաև ՀՀ վարչապետի և ՀՀ ՏԿԶ նախարարի մոտ կազմակերպված ՀՀ մարզերին վերաբերող խնդիրներին նվիրված խորհրդակցություններին, քննարկված հարցերի շուրջ խորհրդակցություն է անցկացրել մարզպետարանում, ներկայացրել քննարկվող հարցերի շրջանակները, տվել համապատասխան հանձնարարականներ:
Հաշվետու ժամանակահատվածում մասնակցել է մարզում իրականացվող հոգևոր, կրթական, մշակութային, մարզական միջոցառումներին և տոնական օրերի կապակցությամբ ուղերձներով շնորհավորել մարզի բնակիչներին: Մեծ շուքով տոնական միջոցառումներ են կազմակերպվել նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձին: Որպես կանոն մարզպետ Հ. Սարգսյանը յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա մեկնարկին՝ սեպտեմբերի 1-ին` <<Գիտելիքի և դպրության օրը>> և ավարտին՝ <<Վերջին զանգ>>-ի օրը այցելում է մարզի սահմանամերձ և սահմանապահ համայնքների դպրոցներ:
ՀՀ Վայոց ձորի մարզում անցկացվել է քննարկումներ նվիրված մարզի համայնքների զարգացման հնգամյա ծրագրերի կազմանը և Վայոց ձորի մարզի 2017-2025թթ. զարգացման ռազմավարության մշակման ուղություններին:
2016 թվականի առաջին կիսամյակում կազմակերպվել է ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, ՀՀ ՏԿԶ նախարարի, ՀՀ գյուղատնտեսության և ՏԿԶ փոխնախարարների այցերը Վայոց ձորի մարզ, իսկ երկրորդ կիսամյակի ընթացքում՝ ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանի, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանի այցերը ՀՀ Վայոց ձորի մարզ:
Անցկացվել է Վայոց ձորի մարզխորհրդի 2016 թվականի երկու նիստերը, երկրորդը՝ ՀՀ ՏԿԶ փոխնախարարի մասնակցությամբ, իսկ երկրորդ կիսամյակում 3-րդ և 4-րդ նիստերը: Մարզպետը մշտական ուշադրության կենտրոնում է պահել մարզային ենթակայությամբ կրթական, մշակութային և առողջապահական հաստատությունների աշխատանքները՝ գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով: Համակարգել է համայնքների աշխատակազմերի, համայնքային ենթակայությամբ կրթական, մարզական և մշակութային հաստատությունների գործունեությունը: 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին կազմակերպվել է խոշորացվող Ջերմուկ, Վայք, Զառիթափ համայնքների, Եղեգնաձորի քաղաքային, 15 գյուղական համայնքների ղեկավարների և համայնքի ավագանու ընտրությունները, իսկ Գետափ, Ռինդ և Չիվա գյուղական համայնքներում միայն ավագանու ընտրությունները, որոնք եղել են ազատ-մրցակցային և անցել են առանց էական խախտումների և միջադեպերի :
ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ Հարություն Սարգսյանը մասնակցել է խոշորացված Ջերմուկ, Վայք և Զառիթափ համայնքների ավագանու առաջին նիստերին՝ 18.10.2016 թվականին: Հաշվետու ժամանակահատվածում համակարգվել է ՀՀ գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեությունը:
Արտաքին hարաբերություններ Continue reading