Վայոց Ձորի թեմ

Ջրօրհնեաց տաղեր

Հովհաննես Երզնկացի – Այսօր ձայնն Հայրական

Գրիգոր Պահլավունի – Ով զարմանալի