Վայոց Ձորի թեմ

Աղօթարան Հայ Եկեղեցւոյ (Խոստովանութիւն հաւատոյ)

Աղբյուր՝ Աղօթարան Հայ Եկեղեցւոյ, Պրակ Ա., 1990: