Տեր Ներսեսը հանդիպեց Արփիի դպրոցի աշակերտների հետ

Published at ×