Ծով կենցաղոյս (Պահոց շարական)


Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալէկոծէ,
Մրրկեալ ալիք թշնամին զիս յարուցանէ,
Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւէն:

 

Continue reading

Advertisements